Výroba

Aj napriek pokročilej automatizácii prebiehajúcej postupným začleňovaním strojov do našich výrobných procesov, je stále množstvo operácií, v ktorých je úloha človeka nenahraditeľná . Vyváženou koncepciou spojenia ľudskej tvorivosti s efektivitou a presnosťou strojov naša firma postupne zvyšuje svoju výkonnosť, no stále si zachováva dostatočnú mieru flexibility. Vďaka tomu sme schopní vyrábať viac ako 80 rôznych modelov jedálenských stolov pre viac ako 10 európskych obchodných sietí a značiek.

Na celkovej výrobnej ploche 4500 m2 sú umiestnené technológie od popredných svetových výrobcov drevoobrábacích strojov: HOMAG, WEINIG-HOLZHER, SCM, GREDA, COSTA a ďalších. Pravidelnou obnovou strojového parku udržujeme priemerný vek strojov do 5 rokov, čím zabezpečujeme ich presnosť , výkonnosť a bezpečnosť pre operátorov. Za kľúčové považujeme najmä 5-osé CNC frézy, vďaka ktorým majú naši dizajnéri voľnejšie ruky pri navrhovaní nových produktov a môžu tvoriť omnoho slobodnejšie.

Drevo je unikátny, stále živý materiál. Prispôsobuje sa relatívnej vlhkosti vzduchu a teplote prostredia, v ktorom sa nachádza a dostáva sa voči nim do rovnovážneho stavu. Tento dej je však sprevádzaný jeho tvarovými zmenami- napúčaním a zosychaním. Už v roku 1951 zostavil Keylwerth graf vyjadrujúci toto prispôsobovanie sa dreva prostrediu. Z neho vychádzajúc, podrobne monitorujeme klímu počas celého výrobného procesu a vysokotlakým zvlhčovacím systémom ju prispôsobujeme štandardnej interiérovej vlhkosti dreva 8%.

Výroba Výroba Výroba