Misia

Súčasný spôsob života v najvyspelejších krajinách je zameraný na výkon a ľudia snažiaci sa dokázať svoju výkonnosť sa často dostávajú pod veľký tlak. Trpia nedostatkom času, pokoja a radosti zo života. Na to, aby bol človek šťastný a aby vnímal hodnotu svojho vlastného života, potrebuje Lásku, rodinu a priateľov. Potrebuje sa s nimi stretávať a vytvárať vzťahy, ktoré mu zabránia uzatvárať sa do seba. K tomu chceme prispieť i my.

V roku 1993 sme sa rozhodli špecializovať našu nábytkársku výrobu len na výrobu stolov a výrobkov súvisiacich so stolovaním. Myslíme si, že stôl je vďaka svojej funkcii združovať okolo seba ľudí, výnimočným druhom nábytku a zaslúži si zvláštnu pozornosť. Chceme vyrábať stoly, ktoré budú ľudí lákať k stretnutiam. Stoly, pri ktorých bude zážitok večerať, piť kávu, či hrať spoločenskú hru.

Aby mali ľudia radosť keď budú sedieť spolu okolo stola!

Misia Misia Misia Misia Misia