DESIGN STUDIO ZÜRICH

DESIGN STUDIO ZURICH

Design Studio Zürich založil v roku 2012 švajčiarsky pár Ivo M. Hlavac a Christiane Hahn s cieľom vyvíjať produkty určené na sériovú výrobu.

Pre svoje projekty vyhľadávajú vhodných výrobných partnerov, ktorí sú schopní realizovať ich nápady v požadovanej cene a kvalite. Design Studio Zurich zabezpečuje aj marketing, vďaka čomu si vytvorilo dostatočnú sieť obchodných partnerov a ich výrobky sa začínajú objavovať na svetových výstavách.

DESIGN STUDIO ZURICH DESIGN STUDIO ZURICH DESIGN STUDIO ZURICH DESIGN STUDIO ZURICH

PRODUKTY OD DESIGN STUDIO ZÜRICH